top of page
  • Observer

Weintraub volhardt in de boosheid

WeintraubA

Abraham Weintraub, minister van Opvoeding, zocht vandaag het gezelschap op van een 15-tal pro-Bolsonaro betogers die het bevel negeerden van de regering van het Federaal District dat een verbod oplegde van manifestaties om en rond de ministeries in de hoofdstad Brasília. De betogers bevonden zich op een terrein voor het ministerie van Landbouw. Weintraub sprak hen toe en bood zelfs hen zelfs een maaltijd aan.

Gouverneur Ibaneis Rocha (MDB) vaardigde een decreet uit om de toegang rond de “Esplanada dos Ministérios”, waar ook de zetels van de drie machten zich bevinden, voortaan af te sluiten voor betogingen, iedere zondag. Hij nam dit besluit na de oproep van sommige manifestanten met bedreigingen die “het publieke patrimonium en de gezondheid in het gedrang konden brengen”.

Delen van de gesprekken die Weintraub had met de betogers, werden gepubliceerd op de sociale media. Op een bepaald moment zegt de minister: “Ik heb mijn mening al laten kennen, wat ik met die ‘vagabundos’ zou doen”, De rest van wat hij zei, werd overstemd door het geroep van de omstaanders die schreeuwden “Weintraub heeft gelijk”.

De minister zei op de omstreden ministeriële vergadering van 22 april, waarvan de video vrijgegeven werd door het hooggerechtshof STF, dat hij de ministers van het hof, die hij toen ook al als ‘vagabundos’ omschreef, allemaal achter de tralies wilde zetten. De uitspraak veroorzaakte een proces. Sinds toen verdedigen zijn aanhangers hem op de sociale media met de slogan “Weintraub heeft gelijk”.

In een ander fragment van zijn gesprek, eveneens gepubliceerd op het internet, zegt de minister dat er een beweging actief is om “de mond te snoeren” van de pro-Bolsonaro manifestanten: “De vrijheid van meningsuiting is de eerste zaak die wij moeten verdedigen. Indien wij blijven zwijgen, dan maken ze van iedereen een slaaf”, zo zei hij.

“Ze willen onze vrijheid afnemen, we kunnen ons niet meer verplaatsen, we mogen onze familie niet meer onderwijzen zoals wij dat wensen, we mogen niet meer zeggen wat we denken en we mogen zelfs niet meer werken. Ze namen al onze rechten af, en dat gebeurde niet van vandaag op morgen. Dit gebeurde geleidelijk”, zo zei de minister tegen de betogers.

Op aandringen van de manifestanten om commentaar te geven op recente beslissingen van het hooggerechtshof, antwoordde Weintraub dat hij geen toestemming had van Bolsonaro om hierover te praten: “Ik ben een minister en kan de bestaande druk niet verhogen. De president gaf mij geen toelating om een standpunt in te nemen tegen een minister van het STF. Dat is wat ik daar kan over zeggen. Wij zullen de rust bewaren, de wetten naleven en strikt de regels volgen. De grondwet moet tot op de letter opgevolgd worden”, aldus Weintraub.

Hij voegde er wel aan toe dat hij tot nog toe niets onwettigs deed: “Als ik een fout beging, een verkeerd contract, of eender welke misstap, dan hing al lang aan de top van die boom hier. Er is geen gebrek aan media die het op mij gemunt hebben, naast enkele bijzonder machtige mensen hier in Brasília”.

Alhoewel Weintraub in feite deelnam aan een verboden manifestatie, vroeg hij aan de manifestanten om niets illegaals te doen tijdens hun protesten in het voordeel van de regering: “Blijf binnen de lijnen van de wet, dan zullen we deze strijd winnen”, zo klonk het.

Hij vroeg ook dat de manifestanten zouden bidden en dat hij wel wist dat er “macumba”* op hem werd uitgevoerd. Als minister van Onderwijs wees hij op acties van zijn ministerie zoals het verhogen van het aantal beurzen voor medische cursussen en herhaalde eerdere uitspraken tegen de vorming van studenten in sociale wetenschappen en filosofie die volgens hem het kritische denkpatroon stimuleren: “Als Braziliaan wil ik meer dokters, verpleegsters, ingenieurs, tandartsen. Ik wil niet meer sociologen en antropologen”, zo zei hij.

*Macumba: de oorspronkelijke betekenis van het woord verschilt van de huidige. Macumba was de omschrijving van een percussie-instrument van Afrikaanse afkomst, vergelijkbaar met een reco-reco (klankkastje van hout waarop een gekarteld stokje of stukje hout is bevestigd – door het bewegen met een stokje over het gekartelde houtje wordt een raspend geluid veroorzaakt). Het instrument werd veel gebruikt in religies zoals Umbanda en Candomblé, vandaar dat het woord in de eerste helft van de 20ste eeuw gebruikt werd om religieuze rituelen van Afrikaanse afkomst aan te duiden.

Tegenwoordig verstaat men onder macumba een variant die toegeschreven wordt aan Afro-Braziliaanse sektes, met invloeden van het katholieke geloof. Bij mensen die opgroeiden in een traditionele katholieke of protestantse omgeving, roept het woord soms angst op en wordt het (onterecht) gezien als een soort voodoo- of heksenpraktijk om anderen schade te berokkenen.

Bron

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

#IbaneisRocha #BraziliëNieuwsOnline #AbrahamWeintraub #Brasília #STF

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page