top of page
  • Observer

Wie zijn ze?

NasRuas

President Bolsonaro verdedigde zich tegen de aantijgingen dat hij een video verspreidde tegen het parlement, met de oproep om de straat op te gaan op zondag 15 maart: “Ik heb 35.000 volgers op mijn sociale media waarvan de berichten niet gedeeld worden door de traditionele media. Via Whatsapp heb ik enkele tientallen contacten, vrienden die berichten van persoonlijke aard uitwisselen. Eender welke conclusies buiten deze context zijn heimelijke pogingen om tumult te veroorzaken in de republiek”. Hij kan echter niet ontkennen dat hijzelf verantwoordelijk is voor de ontstane verwarring, door het versturen van het filmpje. Anderzijds kan hij er niet rechtstreeks van beschuldigd worden van een oproep om het STF en het parlement te sluiten, ook al is het bekend dat hij en zijn zonen dat wel zien zitten. Zijn aanhang echter wel. Wie zijn ze?

Het gaat om bewegingen die op straat ontstonden, in de kielzog van de protesten tegen Dilma Rousseff (PT) in 2013, en die stilaan uitgroeiden tot de ‘bolsonaristas’ zoals ze vandaag omschreven worden.

De meerderheid van deze bewegingen streven dezelfde doelen na, zoals het verdedigen van de regering Bolsonaro, minister van Justitie Sérgio Moro en zijn pakket anti-misdaad maatregelen, de eis tot opsluiting van een veroordeelde na een afhandeling door een rechtbank van tweede aanleg, en voor scholen zonder partij invloeden (Escola sem Partido).

Deze groepen beweren dat ze geen autoritaire doelen nastreven, zoals de sluiting van het parlement en het hoogste gerechtshof ST, m.a.w. de uitschakeling van de wetgevende en gerechtelijke machten, of een militaire interventie. Op de pagina’s van deze bewegingen op de sociale media, groeit echter de discussie over deze onderwerpen en wordt er openlijk gesproken over de sluiting van het STF en het verdedigen van een wet als AI-5 (uit de meest repressieve periode van de militaire dictatuur). Een korte omschrijving:

Nas Ruas

Omschrijft zichzelf als een “beweging in de strijd tegen corruptie en straffeloosheid”. Werd opgericht in 2011. Bij Facebook zijn er iets meer dan 1 miljoen volgers van deze beweging. Wat zij zeggen over de oproep tot een betoging op 15 maart:

Steun aan de uitspraken van generaal Heleno – Het einde van wat omschreven wordt als “Chantage van de regering door de Kamer van volksvertegenwoordigers”

Marcos Bellizia, een van de leiders van deze groep, zegt dat “Brazilië genoeg heeft van deze Kamer van volksvertegenwoordigers die zich wel inzetten voor een verhoging van het kiesfonds, maar die er niet aan denken om een impeachment proces op te starten tegen ministers van het STF”.

Movimento Avança Brasil

Omschrijft zichzelf als “vrij en met goede gewoontes”, en verdedigt een liberale samenleving. Zegt dat “het STF volkomen gecontroleerd wordt door het Foro van São Paulo (linkse beweging)”. Werd opgericht in 2015 en heeft 1,7 miljoen volgers op Facebook. Over 15 maart:

Zijn tegen wat omschreven wordt als “Parlamentarismo branco” (een regering waar de rol van de president en zijn regering ondergeschikt wordt aan de macht van het parlement), chantage van de regering door het parlement en fake news.

In hun oproep voor de manifestatie staat te lezen “Bereid jullie voor parlement en STF”. Zij vragen respect voor de resultaten van de verkiezingen, een scheiding van de machten en de federale grondwet.

Movimento Brasil Conservador

Op hun Facebook pagina worden hun prioriteiten aangegeven, waaronder “de voortzetting van de christelijke essentie die het land opbouwde”, en “de strijd tegen de grote media”. Ze beschikken over 36.600 volgers. Over 15 maart:

Tegen het “Parlamentarismo branco” en “de heimelijke manoeuvres van links”. Er wordt bevestigd dat hun enige doel erin bestaat om Jair Bolsonaro te verdedigen en dat de pers pogingen doet om het doel van de manifestatie te manipuleren. Ze zeggen ook dat zij geen afbeeldingen van generaals publiceren.

Movimento São Paulo Conservador

Hun slogan is “Trouw, vrijheid en actie”. Ze kondigen een seminarie aan met het thema “Was Karl Marx een satanist?” . De beweging heeft 100.600 volgers op Facebook. Over 15 maart:

Bevestigen dat corrupte politici de grootste uitdaging vormen voor de regering Bolsonaro. Ontkenning dat de manifestatie een oproep is om het parlement en het STF te sluiten, noch een vraag voor naar een militaire interventie. Zeggen dat de pers en links de manifestatie afdoen als fake news en dat het enkel gaat om steun aan Jair Bolsonaro.

Movimento Conservador

Voorheen “Direito Brasil” genaamd, opgericht in 2016. De beweging verdedigt het omkeren van de ontwapeningswet en het project “Escola sem Partido”. Zij zijn ook tegen de legalisering van abortus. Ze hebben 215.800 volgers bij Facebook. Over 15 maart:

Tegen de achterstand die het STF en het parlement oplegt aan president Bolsonaro. Tegen het “Parlamentarismo branco”. Edson Salomão, leider van de beweging zegt dat “het politieke centrum de regering van Bolsonaro bemoeilijkt en dat ze het leven van de bevolking  verzuurt”.

Naast deze bewegingen zijn er ook parlementairen die de manifestatie openlijk verdedigen, waaronder:

Carla Zambelli, volksvertegenwoordiger van de PSL (São Paulo) Filipe Barros, volksvertegenwoordiger van de PSL (Paraná) Eder Mauro, volksvertegenwoordiger van de PSD (Pará) Soraya Thronicke, senator van de PSL (Mato Grosso do Sul)

Bron: Folha de São Paulo

Foto: Facebook

#EderMauro #EscolaSemPartido #MovimentoBrasilConservador #FilipeBarros #BraziliëNieuwsOnline #MovimentoAvançaBrasil #CarlaZambelli #JairBolsonaro #MovimentoSãoPauloConservador #Facebook #SorayaThronicke #MovimentoConservador #DilmaRousseff #NasRuas #SérgioMoro #ForodeSãoPaulo

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page