top of page
  • Observer

Wij eten geen eucalyptus!


Rechter Renan Souza Moreira, van de correctionele rechtbank van Mucuri (BA), beval de terugname van een van de drie boerderijen van het bedrijf Suzano Papel e Celulose S/A die werden bezet door 1.500 militanten van de landloze beweging MST afgelopen maandag (27). De andere twee fazendas bevinden zich in naburige steden: Teixeira de Freitas (BA) en Caravelas (BA).


Het besluit, dat deze woensdag door de magistraat werd gepubliceerd, staat het gebruik van politiemacht toe en voorziet in een boete van R$ 5.000 per dag in geval van niet-naleving.


Eliane Oliveira, leidster van de MST in Bahia, zegt: "De gezinnen blijven waar ze zijn. Er kwam tot nog toe geen afgevaardigde van het gerecht om ons op de hoogte te stellen. We blijven er tot dat er een re-integratie is".


De bezetting van de gronden die toebehoren aan Suzano, dat zichzelf omschrijft als het "grootste pulpbedrijf ter wereld", vond, volgens de MST, plaats omwille van 2 redenen.


Het eerste motief is om aan te dringen op het nakomen van een overeenkomst die ondertekend werd door beide partijen (Suzano en de MST) in 2011, met medewerking van het Incra instituut (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).


"Het bedrijf verbond er zich toe om gronden beschikbaar te stellen voor 750 gezinnen. Die belofte werd tot op vandaag niet waargemaakt. Wij zijn bereid om te blijven vechten totdat die overeenkomst wordt nagekomen", zo zegt Oliveira.


Suzano liet weten dat zij de overeenkomst niet schonden en zegt: "De volledige oplevering van de gronden door Suzano is afhankelijk van publieke processen die nog niet plaatsvonden, of door Incra werden uitgevoerd".


Het tweede motief van de bezettingen, volgens de MST, is het aan de kaak stellen van de schade op sociologisch en economisch vlak, alsook voor het grondwater, veroorzaakt door de aanwezigheid van Suzano in het zuiden van Bahia, een schade die sterk toenam in de voorbije drie decennia's. De eucalyptusmonocultuur wordt gekweekt met behulp van pesticiden, zelfs vanuit de lucht gespoten.


Eliane Oliveira: "Hier in het uiterste zuiden van Bahia beschikt Suzane over 900.000 hectare beplant land. Per dag worden er 500 miljoen zaden geplant in dit gebied. Suzano bezit in het totaal 3 miljoen hectare met eucalyptus", eraan toevoegend: "Wij eten geen eucalyptus!". Een rapport van Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) zegt dat er momenteel 33,1 miljoen mensen in Brazilië honger lijden.


Suzano liet weten dat "het de relevantie erkent van zijn aanwezigheid in de gebieden waar het actief is en zijn engagement versterkt om een ​​open en transparante dialoog te voeren, op een vriendelijke en evenwichtige manier".


Reactie van de landbouwsector


Enkel al in 2022 steeg de winst van 's werelds grootste pulpproducent met 20% ten opzichte van 2021, en liep op tot R$ 22,56 miljard. De bezetting van hun gronden door de MST sloeg een alarm bij andere sectoren.


De coalitie "Brazil Clima, Florestas e Agricultura", die honderden landbouw-entiteiten verenigt, gaf een nota uit waarin staat dat de acties van de MST "de ideologische polarisatie kunnen stimuleren". De organisatie verenigt entiteiten als de "Associação Brasileira do Agronegócio" (Abag), de "Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes" (Abiec)en bedrijven als Carrefour en Bradesco.


In een nota bestempelde Suzano de bezetting van de MST als "illegaal" en verklaarde hetzelfde gerechtelijk besluit te verwachten voor de herintegratie van de gronden in Teixeira de Freitas en Caravelas.


Eliane Oliveira garandeerde: "We blijven hier om te vechten, en we zijn gemotiveerd voor andere bezettingen".


Brasil de Fato


Braziliaanse kranten pakken inmiddels uit met krantenkoppen als "De ideologie van de MST is een niet-productief grootgrondbezit" en schrijven dat de recente invasies een zaak zijn voor de politie, maar ook voor de politieke wereld: "Het land eist dat de president dit veroordeelt voor wat het is: aanvallen op de meest productieve sector van de economie" (Estado). Lula zal het hier vast niet mee eens zijn.


Cijfers


Onder president Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002) werden er 2.442 invasies door de MST geregistreerd. Tijdens de 2 ambtstermijnen van Lula (2003 - 2010) waren er dat 1.968. Onder Dilma (2011 - 2016) ging het om 969 bezettingen. Michel Temer (2017 - 2018) kreeg te maken met 54 invasies. Dat aantal daalde tot enkele tientallen onder Jair Bolsonaro (volgens Incra 9 per jaar). Alles wijst erop dat de aanvallen van de MST weer zullen toenemen onder een regering die de beweging gunstig gezind is.


MST


De landloze beweging MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) is een sociaal-politieke beweging die in 1984 in Brazilië werd opgericht met als doel landloze boeren te organiseren en te strijden voor landhervorming. De beweging groeide uit tot een van de grootste sociale bewegingen van Brazilië en heeft duizenden leden en sympathisanten over het hele land.


De landhervorming is een van de belangrijkste doelen van de MST. Zij pleiten voor een herverdeling van grond en de toegang tot land voor landloze boeren. Dit is volgens hen essentieel voor het verminderen van de ongelijkheid in Brazilië en het creëren van een rechtvaardiger samenleving. De beweging zet zich ook in voor duurzame landbouwpraktijken en het behoud van de biodiversiteit.


Kritiek


De MST krijgt veel kritiek van verschillende groepen in Brazilië, waaronder grote landeigenaren en de regering, maar ook de goegemeente. Critici beschuldigen de MST van geweld en illegale bezetting van grond. De beweging verdedigt zichzelf door te stellen dat ze alleen ongebruikt land bezetten en dat ze geweldloos te werk gaan. Ook wordt er kritiek geuit op de politieke invloed die de beweging zou hebben. De bewuste radicale aanpak van de acties leidt soms tot vernielingen van bestaande infrastructuur, gevolgd door geweld. Eigenaars van de bezette gronden stappen naar de rechter die meestal het bevel geeft om de gronden terug ter beschikking te stellen. Indien dat niet gebeurt wordt de politie ingeschakeld met alle gevolgen vandien. De beweging verdedigt zich door te stellen dat ze geweldloos te werk gaan en dat de meeste gewelddadige confrontaties plaatsvinden als reactie op politieacties tegen hun bezettingsacties.


De MST boekte in de loop der jaren ook verschillende successen, waaronder de toewijzing van land aan landloze boeren. Echter, de beweging blijft geconfronteerd met uitdagingen, waaronder het gebrek aan politieke wil bij de regering om landhervormingen door te voeren en de voortdurende strijd tegen grootgrondbezitters.


Financiering


De beweging ontvangt financiering van verschillende bronnen, waaronder donaties van individuen en organisaties, subsidies van nationale en internationale overheden, en inkomsten uit eigen productieactiviteiten op de nederzettingen die ze hebben opgericht.


De MST blijft echter afhankelijk van donaties van haar aanhangers en sympathisanten om te kunnen blijven opereren, omdat de Braziliaanse regering vaak weinig steun biedt aan de beweging. Internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben kritiek geuit op de werkwijze van de MST en bieden doorgaans geen financiering aan de beweging.


Leiding


De beweging staat bekend om haar horizontale en gedecentraliseerde organisatiestructuur. De beweging heeft geen officiële leider, maar wordt geleid door een collectief van gekozen vertegenwoordigers op lokaal, regionaal en nationaal niveau.


Het collectieve leiderschap van de MST is gebaseerd op de principes van democratie en participatie, waarbij de besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus en de stem van de meerderheid. Deze aanpak stelt de beweging in staat om te reageren op de diverse behoeften en uitdagingen van de verschillende gemeenschappen waarin zij actief is, en om te blijven evolueren en aanpassen aan veranderende omstandigheden.


Hoewel de MST geen formele leider heeft, zijn er enkele prominente figuren die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en ontwikkeling van de beweging, zoals João Pedro Stédile en Gilmar Mauro. Deze leden van het collectieve leiderschap hebben bijgedragen aan het vormgeven van de strategieën en doelstellingen van de MST, en hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van relaties met andere sociale bewegingen en organisaties in Brazilië en daarbuiten.


Geweld


Sinds de oprichting van de MST waren er verschillende gebeurtenissen waarbij de beweging betrokken was en die tot geweld hebben geleid. Enkele voorbeelden:


In april 1996 vond er een confrontatie plaats tussen de MST en de politie in de staat Pará, waarbij 19 MST-leden werden gedood. Deze gebeurtenis wordt ook wel het bloedbad van Eldorado dos Carajás genoemd.


In 1997 werden 12 boeren gedood bij een confrontatie tussen MST-leden en de politie in de staat Paraná.


In 2000 werden drie mensen gedood tijdens een confrontatie tussen de MST en de politie in de staat Bahia.


In 2010 werd een MST-leider doodgeschoten in de staat Pará.


In 2016 werden 13 MST-leden gearresteerd in de staat Paraná voor hun betrokkenheid bij een protestactie tegen de toenmalige interim-president Michel Temer.


Foto's: MST BA / Twitter / YouTube / Fotos Públicas - MST

79 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page