top of page
  • Observer

With a little help from his friends

EduardoGomes

Er zijn van die berichten die niet meteen veel aandacht trekken, maar wel grote gevolgen hebben, wanneer ze bewaarheid worden.

De leider van de regering in de Senaat, senator Eduardo Gomes (PL – de partij van Bolsonaro), is van plan een voorstel tot een wetswijziging in te dienen dat aan ex-presidenten de titel zal bezorgen van “Senador Vitalício”, met andere woorden een levenslange status als senator van de republiek.

Het idee, aldus de senator (foto boven), bestaat erin om het land te “pacificeren”, na de verkiezingen. Indien het voorstel goedgekeurd wordt, dan zullen ex-presidenten Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor en José Sarney hierdoor bevoordeeld worden. Het parlement zou in het komende legislatuur over 6 senatoren meer beschikken dan de 81 die reeds verkozen werden. Er wordt nog gewerkt aan de tekst van het voorstel, maar het idee bestaat erin om het nog voor het jaareinde in te dienen.

Kan een “senador vitalício” stemmen?

Hij/zij zou kunnen stemmen op wetsvoorstellen, maar niet op wetswijzigingen.

Kan hij stemmen bij de verkiezing van een Senaatsvoorzitter?

Neen, want dat gaat om een geheime stemming en met een meerderheid die hoger ligt dan de helft plus éen.

Wat zijn hun bevoegdheden?

Naast het stemmen op onderwerpen die beoordeeld worden door een gewone meerderheid, mogen zij ook wetsvoorstellen indienen en deelnemen aan thematische commissies.

Gaat dat meer kosten aan de senaat?

Ex-presidenten krijgen nu al een salaris en ze genieten ook van een veiligheidsapparaat en chauffeurs. In de Senaat hebben ze recht op een kabinet en parlementaire raadgevers die nu al deel uitmaken van de groep ambtenaren die er werkt. Er zijn dus geen extra kosten voor de Senaat.

Het zal ook gelden voor Lula

Eduardo Gomes zegt dat het voorstel klaar zal zijn op 15 november. Hij pretendeert om het onmiddellijk in te dienen en het te laten stemmen voor het jaareinde. Op de opmerking dat er al eerder pogingen gedaan werden in die zin en de vraag wat het probleem was dat het tot nog toe niet lukte, luidt het antwoord: “Het probleem is dat dit altijd lijkt op casuïstiek, iets om de president te bevoordelen die zijn ambt beëindigt. Maar het gaat hier om een voorstel dat ook voor Lula zal gelden, net zoals voor Temer, Sarney… Maar dat is niet het achterliggende idee, maar wel een minimale pacificatie van het land. De collega’s begrijpen dat wel”.


Salva-vida

Gomes zegt dat hij al met meer dan 25 parlementairen hierover praatte, ook met de voorzitter van Kamer en Senaat. En ook met senator Flávio Bolsonaro die het licht op groen zette. Dat zal wel zijn. Indien het Italië verhaal niet doorgaat, dan is de kans niet gering dat Bolsonaro senior problemen zal krijgen met het gerecht. Zonder de parlementaire onschendbaarheid is dat geen leuk vooruitzicht. De titel van “Senador Vitalício” lost dat op, voor de rest van zijn leven, indien de “reddingsboei” van senator Gomes het haalt. “With a little help from his friends” lukt het misschien.

Bron

Foto: Agência Senado

#JairBolsonaro #FernandoHenriqueCardoso #JoséSarney #MichelTemer #FlávioBolsonaro #Lula #EduardoGomes #DilmaRousseff #BRNieuws #FernandoCollor

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page