top of page
  • Observer

Yanomamis bedreigd door covid-19

YanomamiFP

De aanwezigheid van ongeveer 20.000 goudzoekers in het Yanomami reservaat tijdens de pandemie van het coronavirus, en de zwakke gezondheidszorg in het gebied, brengt 40% van de indianen die dichtbij de mijnen wonen, in gevaar. In dat scenario is het niet ondenkbaar dat 6,5% van hen in levensgevaar is waardoor de Yanomami indianen een van de meest bedreigde volkeren ter wereld worden.

De analyse werd opgemaakt in een studie van de universiteit van Minas Gerais (UFMG) en door het “Instituto Socioambiental (ISA). In de studie wordt geconcludeerd dat de Yanomamis het zwakst staan tegenover de pandemie in het ganse Braziliaanse Amazonegebied, en dat het “om een genocide gaat met medeplichtigheid van de Braziliaanse overheid” indien er niet snel ingegrepen wordt om de goudzoekers uit het gebied te verwijderen, en om de gezondheidszorg van de indianen te verbeteren.

Het reservaat heeft ongeveer de afmetingen van Portugal en herbergt 27.398 leden van de stammen Yanomami en Ye’kwana, verspreidt over 331 dorpen. Het gebied omvat delen van de staten Amazonas en Roirama, en sterkt zich voor een groot deel uit aan de grens met Venezuela. Door de rijkdom aan goud in de bodem vormt het gebied een doelwit voor goudzoekers sinds de jaren tachtig, een activiteit die nooit werd stopgezet, zelfs niet na de afbakening van de grenzen van het reservaat in 1992.

In de bovenvermelde studie wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de sterfgevallen door het virus bij de ouderen die beschouwd worden als ‘wandelende bibliotheken’, uitlopend in onomkeerbare consequenties voor het behoud van het culturele patrimonium van beide volkeren.

13.900 indianen (50,7%) van hen leven binnen een afstand van 5km van de goudzoekers. Hun gemeenschappen worden beschouwd als het meest kwetsbare deel door de verplaatsingen van de goudzoekers, van en naar de steden. Vele van die goudzoekers trekken naar hun dorpen om levensmiddelen uit te wisselen, of om hen werk aan te bieden.

De auteurs zeggen dat de Yanomami, net als andere inheemse volkeren, door bepaalde culturele gewoonten zeer vatbaar zijn voor besmettelijke ziekten. Groepsleden delen vaak huishoudelijke artikelen, zoals kalebassen, en wonen in huizen waar meerdere gezinnen bij elkaar komen. Zelfs vóór covid-19 waren luchtwegaandoeningen al de belangrijkste doodsoorzaak voor de etnische groep.

“Als een zeer besmettelijke ziekte als covid-19 de gemeenschap binnendringt, is het erg moeilijk om de overdracht ervan te voorkomen”, zegt de studie.

Als de dodelijkheid van de ziekte onder de inheemse bevolking twee keer zo hoog is als die van de algemene bevolking van Roraima en Amazonas – die volgens de auteurs waarschijnlijk te wijten is aan slechte medische zorg in de gemeenschappen – zouden er in de groep tot 896 doden vallen. In dit scenario verliezen de gemeenschappen die in de buurt van de mijnfronten wonen binnen vier maanden 6,5% van hun leden.

Zelfs in aanmerking genomen dat de meest afgelegen Yanomami-gemeenschappen niet worden getroffen door de ziekte, zou het sterftecijfer voor de hele etnische groep ongeveer 50 keer hoger zijn dan dat van Spanje, het land met het hoogste aantal covid-19 sterfgevallen per inwoner van de wereld.

Gisteren maandag (1 juni) waren er 55 bevestigde gevallen van covid-19 onder de Yanomami- en Ye’kwana-volkeren en drie doden, volgens het Pro-Yanomami en Ye’kwana-netwerk, dat onderzoekers en supporters van de groepen omvat.

Het eerste dodelijke slachtoffer bij de indianen was een 15-jarige, op 19 april.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Leonardo Prado

#UFMG #Venezuela #BraziliëNieuwsOnline #Roirama #Coronavirus #Amazonas #COVID19 #Yekwana #Yanomami

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page