top of page
  • Observer

You’re So Vain

Carly-Simon

You’re so vain – You probably think this song is about you – You’re so vain, you’re so vain – I’ll bet you think this song is about you. Het fragment uit dit liedje (uit 1972 – Carly Simon) zou op veel Brazilianen kunnen slaan. Een recente studie wees uit dat de inwoners van dit land, ouder dan vijftig, meer bezorgd zijn om lelijk te worden dan arm. Gaat het hier om ijdelheid?

Noch een klein pensioentje, de hoge prijs van een ziekteverzekering of zelfs een mogelijk eenzaam bestaan jaagt veel Brazilianen boven de vijftig meer angst aan dan het eigen uiterlijk. De uitslag van een onderzoek dat gisteren openbaar gemaakt werd in São Paulo, onthult dat 25% in deze leeftijdscategorie meer bezorgd is voor de wijzigingen van het eigen lichaam, de indruk dat men lelijker wordt, en dat dit erger is dan armoede of ziek zijn.

Op de tweede plaats zijn vijftigplussers voornamelijk bezorgd over geldgebrek (20%), eenzaamheid (18%), een gevoel om niet meer van nut te zijn (14%), een last te vormen voor anderen (11%), niemand te hebben die voor hen zorgt (10%) of om een ziekte op te lopen (2%). Het onderzoek werd uitgevoerd door het instituut Locomotiva en bekend gemaakt tijdens een evenement van de afdeling verzekeringen van de bank Bradesco.

Renato Meirelles, de auteur van de studie en voorzitter van het instituut, legde uit dat het niet alleen om ijdelheid gaat: “Het lijkt erop dat deze bezorgdheid de materialisatie betekent van het vooroordeel die bestaat omtrent ouder worden”.

Het onderzoek laat ook blijken dat 74% van de ondervraagden zelf al enig vooroordeel voelden tegenover ouderen: “De moeilijkheid om om te gaan met fysieke wijzigingen opent de weg naar de effecten van dit vooroordeel”, zo zegt de onderzoeker.

Langs de andere kant gaat de grootste bezorgdheid van zij die de grens van vijftig jaar nog niet bereikten, over anderen. Met name 52% van de ondervraagden in deze leeftijdsklasse heeft een probleem met het zelfbewustzijn, niet meer de ouderen. En hoe voelen zij zich dan die nog geen vijftig zijn? Slechts 10% beschouwt zichzelf als oud, 81% zegt zich noch jong noch oud te voelen, 8% vindt zichzelf jong en 1% erg jong.

Hoe wensen de ondervraagden omschreven te worden in hun eigen leeftijdsklasse? 32% gebruikt het begrip “rijp”, 25% wil omschreven worden als “derde leeftijd” en slechts 3% als “oud”.

Bron

#SãoPaulo #BraziliëNieuwsOnline #CarlySimon #Bradesco #InstitutoLocomotiva

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page