top of page
  • Observer

Zeldzaam juweel

Bolso-08-03-2019

President Bolsonaro over de geplande hervorming van de sociale zekerheid en pensioenen: “Onze regering doet aan politiek op een andere manier en wil de parlementairen op hun vaderlandse verantwoordelijkheid wijzen. Brazilië is een land dat aan de rand van de chaos zal belanden indien de hervorming niet doorgevoerd wordt, en dat willen wij niet”. Ondertussen zwijgt hij in alle talen over het “pipigate” schandaal dat hij zelf in het leven riep door een video te plaatsen op zijn persoonlijk Twitteraccount waar te zien is hoe een man urineert op de kop van een andere man, een zogenaamde “golden shower” tijdens het straatcarnaval in São Paulo. Hij besteedde wel even aandacht aan de Internationale Vrouwendag en bestempelde de vrouwen als “zeldzame juwelen”. Voor het overige: weinig of niets over de kandidaturen van stromannen en vrouwen van zijn eigen partij waarbij ook zijn minister van toerisme, Marcelo Álvaro Antônio betrokken zou zijn. Of toch? Jawel: “dat moet verder onderzocht worden”.

Waar gaat het over?

Enkele kandidaten van die partij maakten vorig jaar tijdens de verkiezingen geen schijn van kans om verkozen te worden, maar kregen niettemin van de partijleiding een flinke financiële ondersteuning voor hun kandidatuur, mits dat het grootste deel van dat geld weer zou doorgesluisd worden naar de partijbonzen in kwestie. Het spelletje staat in Brazilië bekend als “rachadinha” en werd/wordt veelvuldig toegepast bij politieke raadgevers. Immers, iedereen wint erbij nietwaar. Behalve de belastingbetaler want het geld komt uit de staatskoffers, in dit geval uit het verkiezingsfonds, de officiële toelages waar politieke partijen recht op hebben volgens een bepaalde verdeelsleutel, het zogenaamde “Fundo Partidário”.

Drie zogenaamde “laranjas” van de PSL hebben inmiddels al hun zonden opgebiecht. Een van hen is Maria Lourdes Paixão uit de deelstaat Pernambuco. De vrouw werd niet verkozen maar kreeg wel R$ 400.000 in de schoot geworpen om deel te nemen aan de verkiezingen, meer dan officieel werd uitgekeerd aan Jair Bolsonaro. Maria Lourdes kreeg 274 stemmen… Een en ander droeg bij tot het ontslag van de voormalige partijleider Gustavo Bebianno, maar blijkbaar zal het daarmee niet ophouden.

Het gaat trouwens niet alleen om de PSL. Een onderzoek van het Jornal Nacional identificeerde 51 gevallen van mogelijke “laranjas” bij de verkiezingen van oktober 2018. Al die kandidaten kregen in totaal meer dan 8 miljoen uitgekeerd via het verkiezingsfonds, maar werden niet verkozen. De kost van deze spook-kandidaten is in de meeste gevallen tienmaal hoger dan de kost van de verkozenen, en die kost bedroeg gemiddeld R$ 190.

Een en ander wijst erop dat na al die jaren van corruptie, Lava Jato, tientallen veroordeelde politici, het nog steeds moeilijk is om Brazilië ernstig te nemen, al het gehakketak tussen diverse ideologieën ten spijt. Indien president Bolsonaro echt ernstig wil genomen worden, dan neemt hij best als de bliksem afstand van “pipigate” en andere ongelukkige uitlatingen via het internet. Opkuisen mag en moet, maar ook in zijn eigen partij en wel met de nodige slagkracht.

Eerlijkheid in Brazilië: een zeldzaam juweel.

Bronnen: G1 – Brasil 247

Foto: Antonio Cruz - Agência Brasil

#GustavoBebianno #PSL #BraziliëNieuwsOnline #LavaJato #JairBolsonaro #JornalNacional #MarceloÁlvaroAntônio

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page