top of page
  • Observer

Zelfregulerend controlesysteem


De Braziliaanse overheid evalueert de creatie van een zelfregulerend systeem voor sociale netwerken. Big techs als Meta, Google, Tik Tok e.a. zouden een zelfregulerende entiteit moeten vormen, verantwoordelijk voor de verificatie van het beleid van elk sociaal netwerk.


De uitvoerende macht denkt aan een dergelijk systeem, technisch ondersteund door de CGU (Controladoria-Geral da União) en onder supervisie van een raad met een minderheidsdeelname van de regering, dit als een manier om vooruitgang te boeken bij de totstandkoming van een wetgeving voor de sociale media.


In de afgelopen semester botste de poging om te stemmen over de zogenaamde PL (wetsvoorstel) Fake News op weerstand in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met de bedoeling om een orgaan op te richten waarbij gedacht werd aan het nationaal telecommunicatiebureau Anatel.


Het was de krant Folha de São Paulo die deze week berichtte over de interne discussies van de regering over dit onderwerp, later bevestigd door CNN Brasil. Over de kwestie wordt een debat gevoerd met deelname van het ministerie van Justitie en het Secretariaat voor Sociale Communicatie Secom.


De big techs zouden een zelfregulerende entiteit vormen die verantwoordelijk zou zijn voor het verifiëren van het beleid van elk sociaal netwerk en de uiteindelijke schending van deze regels door een bepaalde inhoud. In dergelijke gevallen zou de entiteit verantwoordelijk zijn voor het evalueren van de noodzaak om al dan niet berichten te verwijderen die kunnen beschouwd worden als een inbreuk op de strafwetgeving.


De CGU zou hierbij technische ondersteuning bieden bij de kwestie van de integriteit van dergelijke acties, zoals deze instantie nu al doet met betrekking tot het nalevingsbeleid en de anticorruptie regels van particuliere bedrijven. Met andere woorden, de ondersteuning zou geen betrekking hebben op de inhoud zelf, maar wel op de adequaatheid en naleving van bestaande regels.


Tenslotte zou er een raad gevormd worden door leden van de uitvoerende-, wetgevende- en gerechtelijke machten, en het maatschappelijk middenveld om toezicht te houden bij de uitvoering van het systeem en met de bevoegdheid tot beraadslagen.


Om kritiek van de tegenstanders van een netregulering te voorkomen, zou de regering slechts een minderheid uitmaken in deze raad. Het idee stuit niettegenstaande op verzet van een deel van de oppositie die in deze discussie een poging tot censuur en inperking van de vrijheid van meningsuiting zien.


Algemeen wordt beschouwd dat - indien het Parlement geen vooruitgang boekt in het onderwerp, of geen signaal uitstuurt dat er over gestemd zal worden - het mogelijk is dat het hooggerechtshof STF de knoop zal doorhakken.


Parlementariërs geloven dat het mogelijk is om de stemming in de Kamer te versnellen in verband met de stemming over een ander wetsvoorstel, over auteursrecht. Deze agenda wordt nog besproken door de rapporteurs van de voorstellen, Orlando Silva en Jandira Feghali, beiden van PCdoB, met de voorzitter van de Kamer, Arthur Lira.


CNN Brasil


Illustratie: Wikimedia Commons

7 weergaven0 opmerkingen
bottom of page