top of page
  • Observer

Zorgwekkende tijden

SallesDunas

Zoveel temeer de regering Bolsonaro aan populariteit wint, zoveel temeer controverses duiken er op. De president en zijn ministers voelen zich volkomen vrij om de publieke opinie te negeren, en om de internationale gemeenschap perplex achter te laten. Zo beschrijft Eliane Catanhêde haar verontwaardiging in de krant Estado.

Wat te zeggen van het MEC (ministerie van Opvoeding)? Na de poging van de regering om de gepensioneerden een hak te zetten door de jaarlijkse index-verhogingen te gebruiken voor andere doeleinden, wil men de hand leggen op de precatórios (uitvoering van terugbetalingen door de fiscus aan burgers of bedrijven nadat zij dit afdwongen bij het gerecht – naar schatting gaat het om een totaalbedrag van 182 miljard) en op de budgetten van Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – fondsen voor de financiering van het basisonderwijs – in 2019 ging daar 156 miljard naartoe). Het totaal van de begroting van Fundeb voor 2020 bedraagt 173 miljard en werd met veel moeite goedgekeurd in het parlement. Het geld van de ‘precatórios’ en Fundeb had moeten dienen om de nieuwe “Bolsa Família” (nu weer onder de naam ‘Renda Cidadã’ – burgerinkomen) van de regering te financieren, het paradepaardje van Bolsonaro, een pluim die hij graag op zijn hoed wil steken in de hoop op meer stemmen in 2022. Er valt uiteraard niets in te brengen tegen een goed sociaal programma, een betere inkomensverdeling, maar ten koste van de opvoeding?

Het ministerie van Economie, o.l.v. chicagoboy Paulo Guedes, stelde eerder al vast dat de vorige ministers van Opvoeding, Vélez Rodríguez en Abraham Weintraub niet alleen weinig voorstelden, maar zich voornamelijk bezig hielden met ideologie, interne en externe ruzies, zonder eigenlijk goed te weten wat ze met hun begroting moesten doen. Die verwarring zorgde ervoor dat er overschot was na de jaarovergang. Met de nieuwe minister, presbyteriaanse pastoor Milton Ribeiro, veranderde er niets en het ministerie blijft een aantrekkelijke prooi voor Guedes die Bolsonaro wil behagen.

MiltonRibeiroPR

In een interview bij dezelfde krant, verklaarde Ribeiro (foto) zonder blikken of blozen dat het MEC eigenlijk nergens voor dient: noch om een leidersrol te spelen in de sociale insluiting via het onderwijs, ook niet om de terugkeer naar de schoolbanken te organiseren op het moment dat de pandemie zich schijnbaar wat stabiliseert, of om een programma op te zetten dat de toegang tot het internet vergemakkelijkt voor de leerlingen van het publieke onderwijs en om hen de nodige apparaten te verschaffen. Waar dient het ministerie dan wel voor?

Om studenten en leerkrachten op alle niveaus in het oog te houden en om de ideologie van Ribeiro en Bolsonaro in te planten. De pastoor zei zonder aarzelen dat “jongeren zonder geloof extentiële zombies zijn”, en dat homoseksuelen het resultaat zijn van “ontwrichte families”. Dergelijke uitspraken zijn sowieso schrikwekkend, om het even van wie ze komen, maar van een minister van Opvoeding? Abraham Weintraub wenste de ministers van het hooggerechtshof STF achter de tralies. Milton Ribeiro wil de leerlingen catechiseren. Over opvoeding wordt niet eens gesproken. Er worden reeds initiatieven genomen om de minister aan te klagen voor homofobie. Hij verdedigt zich ondertussen door te stellen dat zijn uitspraken uit zijn context gerukt werden.


BiaKFB

Magazine Luiza (zie hieronder). Mandetta reageerde furieus op haar racistische uitlatingen: “Misselijkmakend racisme. Vals. Kleinzielig. Nutteloos. Verachterlijk. RACIST” (aldus in hoofdletters).

BiaMoroMandettaTwitter

Ook de poorten van instituten als Inpe (weerinstituut), Ibama (milieu), ICMBio (natuurbehoud) en Conama (nationale raad voor het milieu) werden geopend en er is geen enkele buitenlandse regering, internationale fondsen, bankiers, economisten of entiteiten die alle controverses kunnen voorkomen. Secom, de presidentiële dienst voor communicatie, en milieuminister Ricardo Salles vergeleken de branden in een periode van 8 maanden van dit jaar, met de 12 voorafgaandelijke maanden, om aan te tonen dat de bossen en het natuurgebied van de Pantanal en Amazonas niet crimineel aangevallen worden. Vergissing of opzet?

Gisteren kwam er een aanval op Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Ricardo Salles (foto boven) zette zijn woorden in de omstreden ministeriële vergadering van 22 april (hij stelde toen voor om gebruik te maken van de aandacht voor de pandemie om er een reeks maatregelen door te jagen ten nadele van het natuurbehoud) om in daden waardoor drie resoluties werden omver geworpen. In plaats van bescherming te bieden aan het milieu, wordt nu de landbouw en de immobiliënsector bevoordeeld. De slachtoffers zijn de mangroves en de duingebieden aan de kust die, eens verwoest, nooit meer hersteld zullen worden.

Naar verwachting lopen vele van al deze controverses het risico op een gerechtelijke beoordeling. Politieke partijen, entiteiten en burgers stellen vragen over de hakbijl in de begroting van Fundeb, door politieke motieven; over de homofobie van de minister, het racisme van de volksvertegenwoordigster, het gebrek aan verantwoordelijkheid ten opzichte van het grote aantal brandhaarden, het risico van verwoesting van het fraaie kustgebied. En de nieuwe CPMF komt eraan. Ook die gehate heffing, eender onder welke nieuwe naam, dreigt terecht te komen bij de togadragers van het STF.

Het zijn zorgwekkende tijden.

Bron

Foto's: Twitter / Facebook / Isac Nóbrega - PR / Wikimedia Commons

#Fundeb #BolsaFamília #CPMF #RicardoSalles #BraziliëNieuwsOnline #ElianeCantanhêde #AbrahamWeintraub #MiltonRibeiro #PauloGuedes #RendaCidadã #MEC #VélezRodriguez #LuizHenriqueMandetta #ICMBio #Secom #MagazineLuiza #Inpe #EstadodeSãoPaulo #BiaKicis #Ibama #Conama #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page