top of page

Zorg

De gezondheidszorg in Brazilië wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen. De publieke zorg wordt beheerd door het Sistema Único de Saúde (SUS), terwijl de privésector de gezondheidszorg voor degenen die zich het kunnen veroorloven, aanbiedt.

Het SUS werd opgericht in 1988 met als doel het bieden van universele toegang tot gezondheidszorg aan alle Brazilianen. Het SUS biedt gratis gezondheidszorg aan iedereen die in Brazilië woont, ongeacht hun inkomen of sociale status. Het systeem is een van de grootste publieke gezondheidszorgsystemen ter wereld en heeft de levensverwachting van Brazilianen aanzienlijk verhoogd.

SUS

Ondanks de successen van het SUS, heeft het systeem te kampen met verschillende uitdagingen. De publieke zorg heeft te maken met een gebrek aan financiering, infrastructuur en medisch personeel, wat de toegang tot kwaliteitszorg voor veel Brazilianen beperkt. Dit leidde tot een aanzienlijke ongelijkheid in de gezondheidszorg, waarbij mensen met hogere inkomens vaak betere toegang hebben tot privé zorg van hogere kwaliteit.

De Braziliaanse regering zette verschillende programma's en initiatieven op om de kwaliteit van de publieke zorg te verbeteren. Dit omvat onder andere het investeren in de infrastructuur en medische apparatuur, het verhogen van de salarissen van zorgverleners en het verbeteren van de opleiding van medisch personeel. Er werden ook inspanningen geleverd om de toegang tot gezondheidszorg in afgelegen gebieden te verbeteren, waaronder het opzetten van mobiele klinieken en het trainen van gezondheidswerkers om te werken in deze gemeenschappen.

Ondanks deze inspanningen blijft de ongelijkheid in de gezondheidszorg een groot probleem in Brazilië. De kwaliteit van de zorg is nog steeds afhankelijk van de sociaaleconomische status van de patiënt. Mensen met hogere inkomens hebben vaak toegang tot betere gezondheidszorg, terwijl degenen met lagere inkomens vaak beperkte toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg. Hieronder een foto van Hospitaal Albert Einstein in São Paulo, een referentie in de Braziliaanse zorg (voor wie het kan betalen of een goede ziekteverzekering heeft).

Hospitaal Albert Einstein São Paulo

Verbeteringen

Investeringen in infrastructuur: De regering investeerde in de bouw van nieuwe ziekenhuizen, gezondheidscentra en andere medische faciliteiten om de capaciteit van het systeem te vergroten.

Medisch personeel: De regering investeerde in de werving en opleiding van medisch personeel, waaronder artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Er werden ook programma's opgezet om medisch personeel te trainen om in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden te werken.

Toegang tot medicijnen: De regering heeft verschillende programma's opgezet om de toegang tot medicijnen te verbeteren, waaronder het verstrekken van gratis medicijnen aan patiënten met chronische aandoeningen.

Ziektepreventie: De regering creëerde programma's om ziektepreventie te bevorderen, waaronder vaccinatiecampagnes en programma's om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Verbetering van de digitale infrastructuur: De regering investeerde in de ontwikkeling van digitale oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, waaronder telemedicine.

Financiering: De regering verhoogde het budget voor de publieke gezondheidszorg om de financiering van het SUS-systeem te verbeteren.

Ambulance Samu

Covid-19

De publieke zorg SUS in Brazilië speelde een essentiële rol in de strijd tegen COVID-19. Het SUS-systeem heeft een groot aantal professionals en instellingen die betrokken zijn bij de verzorging en behandeling van COVID-19-patiënten, waaronder artsen, verpleegkundigen, laboratoria, ziekenhuizen en gezondheidscentra.

De SUS reageerde snel op de pandemie door protocollen voor de behandeling van COVID-19-patiënten op te stellen, testen op grote schaal uit te voeren, quarantaine- en isolatiemaatregelen te implementeren en noodzakelijke medische hulpmiddelen en apparatuur te leveren aan ziekenhuizen en gezondheidscentra. Ook heeft de SUS gecoördineerd met de lokale en nationale overheden om de verspreiding van de ziekte te beperken.
 

Vaccinatie

Een van de belangrijkste verdiensten van SUS tijdens de pandemie is het feit dat het systeem gratis toegankelijk is voor alle Brazilianen, ongeacht hun sociaaleconomische status. Hierdoor kunnen alle burgers toegang krijgen tot de nodige tests, medicijnen en medische behandeling zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de kosten.

Hoewel de SUS belangrijke inspanningen leverde in de strijd tegen COVID-19, kreeg het systeem ook te kampen met uitdagingen. De pandemie heeft de druk op het systeem vergroot en de tekortkomingen van het gezondheidszorgsysteem blootgelegd. Het systeem heeft bijvoorbeeld te maken gehad met tekorten aan medische apparatuur en bedden op de intensive care. Bovendien heeft de pandemie de ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in Brazilië verder vergroot, omdat sommige regio's en gemeenschappen minder toegang hebben tot medische hulp dan andere.

Al met al speelde de SUS een belangrijke rol in de strijd tegen COVID-19 in Brazilië, niet in het minst in de vaccinatie van de bevolking, maar er is nog veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat het systeem over de benodigde middelen beschikt en dat alle Brazilianen toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben.

Foto's: Rovena Rosa/Agência Brasil - Wikimedia Commons

bottom of page